Behovsanpassad bevattning

2020 beviljades Hushållningssällskapet Skåne medel från Länsstyrelsen i Skåne för projektet ”Behovsanpassad bevattning för optimering och hushållning av vatten i jordbruket”.

 

Projektets syfte är att skapa möjligheter för att testa teknik för optimering av bevattning utifrån platsspecifika förutsättningar, till exempel markförhållande, grödans behov och väder. Detta görs genom en investering på befintlig bevattningsanläggning i form av utrustning för variabel tilldelning av vatten, så kallad VRI (Variable Rate Irrigation) och test av ny teknik för att automatiskt kunna optimera bevattning och därmed kunna utnyttja resursen vatten på ett effektivare sätt. Tekniken innebär att varje munstycke på bevattningsrampen styrs individuellt och med rätt verktyg, kan styrningen göras automatiskt efter t.ex. jordart och väder för att givan ska bli så rätt som möjligt på varje plats.

Projektet delfinansieras med statligt stöd för bättre vattenhushållning genom Länsstyrelsen Skåne. Delfinansiering finns också från projektdeltagarna Rosenqvist Irrigation, HIR Skåne AB, Lindsay Corporation samt Kristianstad Vattenrike. Projektet ägs och genomförs av Hushållningssällskapet Skåne.

Här finns tjänsten

Behovsanpassad bevattning
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten
 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gotland
 • Gävleborg
 • Halland
 • Jämtland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Sjuhärad
 • Skåne
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra
 • Västra Götaland
 • Örebro
 • Östergötland