Helgegården

På Helgegården utanför Kristianstad, en av Hushållningssällskapet Skånes försöksgårdar, utför vi fältförsök i stor omfattning i samarbete med olika aktörer.

Helgegården har som målsättning att vara en försöks- och demonstrationsgård där lantbrukare, rådgivare, forskare och myndigheter ges möjlig att samlas, utbyta erfarenheter och kompetensutveckla sig, speciellt inom frågor som rör vatten, t.ex. bevattning och vattenhushållning. Gården är den naturliga försöksplatsen för växtodlingsfrågor som berör lätta, torkkänsliga jordar och här finns också flera av HIR Skånes (Hushållningssällskapet Skånes rådgivningsbolag) växtodlingsrådgivare placerade, samtliga med stort intresse och specialkompetens för frågor som är anknutna till t.ex. bevattning, mellangrödor och odlingssystem.

Helgegården har möjlighet att utföra försök och demonstrationer med olika typer av bevattningsteknik, t.ex. traditionella slangmaskiner, droppbevattningsteknik och resurseffektiv pivotbevattning. En del av gården brukas sedan 2018 enligt ett koncept med målsättning att hushålla med vatten så mycket som möjligt i en intensiv växtföljd med grönsaker, potatis och spannmål.

Faciliteterna för att använda Helgegården som samlingsplats är väl utvecklade i och med konferensmöjligheter i ”Helgehallen”.

 

Projekt på Helgegården

Ett urval av projekt med koppling till hållbar vattenanvändning och hållbara odlingssystem som finns på Helgegården, eller har funnits, finns i korthet presenterade nedan.

Behovsanpassad bevattning för optimering och hushållning av vatten i jordbruket

Projektet löpte under 2020 i samarbete mellan Hushållningssällskapet Skåne, HIR Skåne AB, Rosenqvist Irrigation och Kristianstads Vattenrike med finansiering från Länsstyrelsen. Projektet syftade till att skapa möjligheter för att testa teknik för optimering av bevattning utifrån platsspecifika förutsättningar, till exempel markförhållande, grödans behov och väder.

Projektet har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö genom Länsstyrelsen Skåne.

Projektledare Stefan Lundmark, stefan.lundmark@hushallningssallskapet.se

Hållbar bevattning för optimerad produktion

Projektet startades 2021 och kommer förhoppningsvis löpa under tre år. Projektet syftar till att visa på den potential som finns med pivotteknik där lägre givor vatten tillförs oftare. Projektet ska även belysa den produktionspotential som finns med en optimal bevattning samt jämföra olika strategier för bevattning, både mer traditionella strategier och strategier som möjliggörs tack vare ny teknik.

Projektet har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö genom Länsstyrelsen Skåne.

Projektledare Magnus Nilsson, magnus.nilsson@hushallningssallskapet.se

Här finns tjänsten

Helgegården
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten
 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gotland
 • Gävleborg
 • Halland
 • Jämtland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Sjuhärad
 • Skåne
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra
 • Västra Götaland
 • Örebro
 • Östergötland