Helgegården

På Helgegården utanför Kristianstad, en av Hushållningssällskapet Skånes försöksgårdar, utför vi fältförsök i stor omfattning i samarbete med olika aktörer.

Helgegården har som målsättning att vara en försöks- och demonstrationsgård där lantbrukare, rådgivare, forskare och myndigheter ges möjlig att samlas, utbyta erfarenheter och kompetensutveckla sig, speciellt inom frågor som rör vatten, t.ex. bevattning och vattenhushållning. Gården är den naturliga försöksplatsen för växtodlingsfrågor som berör lätta, torkkänsliga jordar och här finns också flera av HIR Skånes (Hushållningssällskapet Skånes rådgivningsbolag) växtodlingsrådgivare placerade, samtliga med stort intresse och specialkompetens för frågor som är anknutna till t.ex. bevattning, mellangrödor och odlingssystem.

Helgegården har möjlighet att utföra försök och demonstrationer med olika typer av bevattningsteknik, t.ex. traditionella slangmaskiner, droppbevattningsteknik och resurseffektiv pivotbevattning. En del av gården brukas sedan 2018 enligt ett koncept med målsättning att hushålla med vatten så mycket som möjligt i en intensiv växtföljd med grönsaker, potatis och spannmål.

Faciliteterna för att använda Helgegården som samlingsplats är väl utvecklade i och med konferensmöjligheter i ”Helgehallen”.

Här finns tjänsten

Helgegården
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten
 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gotland
 • Gävleborg
 • Halland
 • Jämtland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Sjuhärad
 • Skåne
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra
 • Västra Götaland
 • Örebro
 • Östergötland