Hallfreda – Gotland

Försöksstationen Hallfreda på Gotland har sitt kontor i Roma (Lövsta), tillsammans med resten av Hushållningssällskapet, Gotland Grönt Centrum och lantbruksskolan.
Fältförsöksverksamheten är förlagd till Hallfreda, 13 km öster om Visby, på en av SLU:s egendomar. Årligen lägger vi ut 50-60 försök, till det tillkommer demonstrationsodlingar och andra arbeten.
Flertalet försök läggs ut hos lantbrukare, en del är utlagda på Hallfreda och Lövsta som delvis är omställd till ekologisk odling.

Inriktningen på fältförsök och grödor varierar med frågeställning och kund.  Vi har en maskinpark för att kunna utföra olika typer av försök anpassad till försök och kund.
Östersjön påverkat klimatet på Gotland, vintrarna är milda och somrarna är torra med många soltimmar.
Då Gotland ligger på kalkberggrund är pH-värdena höga. Jordarterna varierar från mellanlera till sandjordar, därtill tillkommer mulljordarna som är betydelsefull för animalieproduktionen och grönsaksodlingen.

Växtodlingen på Gotland har en bred inriktning, vallen är den största grödan då djurproduktionen är viktig för Gotlands lantbrukare.  På vissa delar av Gotland dominerar spannmål, baljväxter och oljeväxter. Grönsaksodlingen är omfattande främst odling av bland annat morötter, palsternackor och potatis.

Klicka på kartan för att hitta din närmaste kontaktperson.

Här finns tjänsten

Hallfreda – Gotland
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten
 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gotland
 • Gävleborg
 • Halland
 • Jämtland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Sjuhärad
 • Skåne
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra
 • Västra Götaland
 • Örebro
 • Östergötland