Försöksstationer

Hushållningssällskapet har försöksstationer på olika platser runt om i Sverige.  Varje station har sin speciella inriktning och arbetar ständigt med utveckling och förnyelse. Med den stora spridningen av stationer har vi möjlighet att hitta specifika, utvalda platser och anpassa försöken för just dina försöksbehov.

Här finns tjänsten

Försöksstationer
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten