Sverigeförsöken

Varje år utför Hushållningssällskapen officiella försök, så kallade Sverigeförsöken. Dessa försök basfinansieras genom Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, den samlade växtodlingshandeln samt Hushållningssällskapen. Därutöver medverkar flertalet växtodlings- och växtskyddsföretag i de regionala försöken.

Samarbetet med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är väl förankrat genom de olika ämneskommittéerna där Hushållningssällskapet representeras med en försöksledare som sekreterare i respektive kommitté.

Sverigeförsöken presenteras årligen i försöksböckerna och på hemsidan. Här kan man hitta både lokala och nationella försöksresultat för enskilda år samt flerårs sammanställningar.

 

Sverigeförsökens styrgrupp:

Samordnare för Sverigeförsöken: Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Ämnesansvarig vall och grovfoder: Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Ämnesansvarig ogräs: Sven-Åke Rydell, Hushållningssällskapet Östergötland

Ämnesansvarig odlingssystem: Sofie Erikson, Hushållningssällskapet Konsult

Ämnesansvarig odlingsmaterial: Anders Ericsson, Hushållningssällskapet Konsult

Ämnesansvarig växtskydd: Ulrika Dyrlund Martinsson, Hushållningssällskapet Skåne

Ämnesansvarig vatten: Ronny Anngren, Hushållningssällskapet Halland

Ämnesansvarig jordbearbetning: Jan-Olov Karlsson, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Ämnesansvarig växtnäringsförsök: Erik Jönsson, Hushållningssällskapet Skaraborg

Här finns tjänsten

Sverigeförsöken
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

Sverigeförsöken

Här hittar du alla försöksresultat löpande och slutrapporter

Till Sverigeförsöken