Biogas – Gårdsbiogasanläggning

I varje ton gödsel dina djur producerar finns energi och den kan du utvinna i form av biogas. Av biogasen kan du producera värme, el eller fordonsgas. Våra rådgivare hjälper dig med allt från att se över förutsättningarna, till projektering och byggnation av gårdsbiogasanläggning.

Förutsättningarna på din gård

Förutsättningarna för att producera biogas varierar mellan olika gårdar. Vi hjälper dig att analysera hur mycket biogas som kan produceras, hur den kan användas och om mängden producerad energi räcker för att anläggningen ska vara lönsam under aktuella förutsättningar. Vi tittar även på möjligheter för finansiering såsom investeringsstöd och/eller Klimatklivet.

Vi gör en affärsplan

Där ska biogasproduktionen beskrivas för just din gård. Det ska också finnas en investerings- och utvecklingsplan samt en tidsplan. Detta är det viktigaste dokumentet du har när du kontaktar banker eller andra finansieringsinstitut.

Projektering

I projekteringen görs en sammanställning av funktionskrav och tekniska krav som man vill att anläggningen ska uppfylla.

Upphandling

Tillsammans sammanställer vi alla idéer och tankar kring anläggningen och gör en offertförfrågan. Offerterna prövas mot de krav man ställt upp och en beställningsskrivelse upprättas. Kontrakt skrivs med det företag man valt och bygget kan ta sin början!

Byggnation och kontroll

En biogasanläggning kan upphandlas på totalentreprenad såväl som byggas i egen regi, Hushållningssällskapet är en aktiv part i vilket byggsätt man än väljer. Inte minst kan det vara skönt att ha en oberoende part som kan hjälpa till att kontinuerligt granska arbetet så att ingenting glöms bort och att risken för konflikter minimeras.

Projekt

Under 2017-2020 driver Hushållningssällskapet ett utvärderingsprojekt om biogas. Läs mer om projektet Ökning av lantbruksbaserad biogasproduktion – uppföljning och teknikutveckling

Hitta din närmaste rådgivare via kartan!

Här finns tjänsten

Biogas – Gårdsbiogasanläggning
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten