Rådgivning för livsmedelsföretag

Under 2024 kan du som har ett eller kommer att starta ett företag inom mathantverk, livsmedel eller måltidsturism få kostnadsfri rådgivning. Rådgivningen finansieras av Jordbruksverket och kan handla om:

  • Analys av företagets ekonomiska nuläge följt av företagsekonomisk stödinsats
  • Kartläggning av möjliga vägar för att söka ekonomiskt stöd
  • Stöd vid ansökan av nationellt och/eller internationellt finansiellt stöd (tex. investeringsstöd)
  • Se över affärsmodellen för utveckling av lönsamheten
  • Utveckla möjligheter till samarbete för att uppnå skalfördelar som ger kostnadsbesparingar
  • Finansiering för uppskalning från hobbyverksamhet till kommersiell verksamhet

Rådgivningen kan vara enskild eller en grupp svenska företag inom mathantverk, livsmedel eller mathantverk. Målet med stödinsatsen är att säkerställa att företaget är långsiktigt finansiellt hållbart och kan skräddarsys efter ditt företags specifika behov. Vi erbjuder rådgivning främst i Skåne men även hela Sverige.