HIR Arbetsgivare

Lantbrukssektorn är den mest olycksdrabbade branschen i Sverige och genom att kontinuerligt arbeta med arbetsmiljön skapar man bättre förutsättningar för såväl företagare som personal. Det handlar dels om att ha koll på lagkraven men framförallt att få personalen delaktig i att jobba för en säker arbetsmiljö.

De senaste åren har en trend med större fokus på personalfrågor vuxit sig allt starkare, nämligen ett ökat fokus på mjuka värden, såsom relationer, meningsfullhet, gemenskap och delaktighet. Detta skifte ställer betydligt högre krav på arbetsgivaren som måste lägga fokus på de mjukare värdena för att ha nöjda medarbetare som trivs på jobbet. 

Tjänsten HIR arbetsgivare inleds med en kartläggning av företagets behov. Därefter anpassas innehållet individuellt. Företagaren kan få hjälp inom fyra olika områden: arbetsmiljö, personalfrågor, rekrytering och strategisk ledning. 

Genom att skapa rutiner och ge verktyg för att på ett effektivt sätt sköta allt som har med ledarskap, organisation och arbetsgivaransvar kan företagaren frigöra tid. Tid som kan ägnas åt att strategiskt utveckla och driva företaget på ett effektivt sätt, slippa sanktioner och slutligen skapa en attraktiv arbetsplats.