Fastighetsköp & arrende

Oavsett om du köper eller arrenderar till mer mark är det en stor händelse. Både för dig, men också för ditt företag. Att få det du köper att passa med den befintligas driften är inte alltid självklart och viktigt att analysera innan. Vi upprättar driftkalkyler både före och efter köp eller arrende, för att utröna att gårdsköpet eller arrendet är en lönsam affär. Vi genomför även känslighetsanalyser, så du vet hur högt arrende du kan erbjuda eller till vilken nivå du kan vara med och lägga bud.