Ledarpraktikan

Utvecklas i rollen som ledare – Hjälp, bollplank och coachning i ledarskapsfrågor!

Är du redo att ta nästa kliv och växa i din roll som ledare? Ledarpraktikan är utvecklingskonceptet för dig som driver egen verksamhet eller har en ledande befattning. Konceptet baserar sig på den praktiska
handledarboken Ledapraktikan. Konceptet bygger på tre gemensamma nätverksträffar med enskild coachning mellan träffarna.

– Träff 1: Konsten att leda sig själv
– Träff 2: Konsten att leda andra
– Träff 3: Konsten att leda sin verksamhet

Baserad utifrån lantbruksföretagares verkliga behov och utmaningar!

Konceptet bygger på boken ”Ledarpraktikan – konsten att leda mig själv, mina medarbetare och min verksamhet”. Tillsammans med din coachande Ledarpraktiker tar du dig steg för steg på vägen mot
ett framgångsrikt ledarskap. Författarna har tillfört sina erfarenheter och bygger på förankrad forskningen inom området. Du får med dig praktiska och användbara verktyg som hjälper dig att leda med kortfattade förklaringar till människors sätt att tänka, kommunicera och agera.

Hitta din närmaste Ledarpraktikercoach nedan!

 

Läs mer om konceptet  Ledarpraktikan här