Lean Lantbruk

Ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och större engagemang bland alla som arbetar i företaget. Det är bara några av de effekter man får av att arbeta enligt lean. Det går ut på att effektivisera samtidigt som man tänker långsiktigt och engagerar hela personalen i förbättringarna. Därigenom får man flera vinnare – företaget, de anställda, kunder och samarbetspartners.

Lean är en beprövad metod för att arbeta med utvecklings- och förbättringsprocesser. Fokus ligger på att skapa värde, förbättra och ta bort onödigt arbete, s.k. slöserier. Lean utvecklades ursprungligen inom industrin, och främst Toyota har förknippats med metoden. Inom bl a fordonsindustrin är lean sedan lång tid tillbaka naturligt inbyggt i arbetsprocesserna. Även inom lantbruk och gröna näringar har vi under senare år arbetat med att implementera lean i verksamheterna. Här ser vi goda resultat och effekter som till exempel tydligare kommunikation, bättre överblick, ökad effektivitet, förbättrad arbetsmiljö samt större engagemang bland anställda. Lean är både en filosofi och en metod. Man jobbar både med mjuka värden och praktiska verktyg.

Välkommen att orientera dig mer om vad lean kan innebära för dig, testa några verktyg och få inblick i hur ett antal företagare som arbetat med lean upplevt det. Du hittar kontaktuppgifter till din närmsta leancoach nedan.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden