Gårdsråd

När  ditt företag utvecklas blir även möjligheten att ha koll på alla detaljer svårare. Med ett gårdsråd kan du diskutera dina idéer innan de sätts i verket. På så sätt får du en bra omvärldsbevakning och kan fatta bättre och mer underbyggda beslut.

Olika kompetenser – men du bestämmer vilka

Genom ett gårdsråd får ditt lantbruksföretag tillgång till olika kompetenser från Hushållningssällskapet och andra aktörer. Dessa utgör tillsammans med dig en fiktiv styrelse. På mötena diskuterar ni strategiska frågor. Vilka som deltar kan variera beroende på säsong eller behov. Det är du som bestämmer vilka kompetenser som behövs och hur länge de ska vara med. Så länge du känner att du får ut det du behöver av ditt gårdsråd. Till vissa möten kan också kreditgivare och leverantörer bjudas in, så att ni tillsammans kan diskutera företagets utveckling.

När ska man ha ett gårdsråd?

Ett gårdsråd kan tillsättas under den löpande driften som ett bollplank och ett stöd. Det kan också tillsättas under perioder när företaget genomgår en förändring. När en investeringar genomförs eller vid generationsskifte kan det vara svårt att hinna med alla detaljer samtidigt som den löpande verksamheten måste fortgå. Då är ett gårdsråd ett bra stöd som gör att du inte missar helheten.