Företagsledarservice

Företagsledarservice är en av våra viktigaste tjänster där vi är din diskussionspartner i planering, kontroll och utveckling av företaget. Här väver vi ihop flera av våra tjänster till en så att du får ett komplett stöd som företagare.
Du och din rådgivare träffas normalt två till tre gånger om året ute på gården och stämmer av hur det går och vilka åtgärder som bör vidtas. Arbetet består i att upprätta resultat-och likviditetsbudget, se över finansieringen och göra investeringsbedömningar. I arbetet går vi ner på djupet och utvärdera ditt företags ekonomisk ställning och utveckling, analysera nyckeltal och utvärdera olika produktionsgrenar.
Genom de årliga uppföljningarna kan man följa företagets ekonomiska utvecklingen över tid. På så vis får du bästa möjliga underlag för framtida större strategiska beslut. Dessutom får du en bättre kontroll på företagets ekonomi och hur resultatet genereras. I arbetet är budgeten ett centralt verktyg för att styra företaget och dess verksamhet. Aktuella frågeställningar som besvaras är bland andra:
  • Var står jag ekonomiskt?
  • Hur går mitt företag?
  • Räcker resultatet?
  • Kan jag förbättra produktion och finansiering?
  • Vilka investeringar och andra åtgärder bör jag göra?
  • Hur blir resultatet nästa år, räcker likviditeten?
  • Betalar jag lagom i skatt?
  • Kan jag tjäna mer pengar?