Växtodlingsbrev Kalmar Kronoberg Blekinge

Med våra brev eller paket håller du dig uppdaterad….

Vi har rådgivarbrev från våra olika kontor i Kalmar, Kronoberg och Blekinge.

Växtodlingsbrev

Växtodlingsrådgivarna skriver regelbundet växtodlingsbrev till våra HIR-kunder. Dessa brev går även att prenumerera på utan att vara HIR-kund. Breven fokuserar på konventionellt lantbruk och integrerat växtskydd. Breven innehåller bland annat råd om val av utsäde, gödslingsstrategier, växtskyddsstrategier och vad som är aktuellt i fält. Breven innehåller också nyheter om t.ex. SAM-ansökan, viktiga datum samt inbjudan till föreläsningar/gårdsbesök som vi anordnar.

Ekobrev

Eko-breven fungerar på samma sätt som växtodlingsbreven ovan, men är riktade till lantbrukare med ekologisk produktion. Breven innehåller bland annat råd om sortval av utsäde, olika strategier för mekanisk bekämpning av ogräs samt tips om hur skördar kan optimeras.

Brevpaket

Vi erbjuder ett brevpaket där det ingår växtodlingsbrev/eko-brev och där man årligen också får den senaste versionen av produktionsgrenskalkyler för husdjur och växtodling, maskinkostnadskalkylen samt en sammanställning från Sverigeförsöken som redovisar resultat från regionala växtodlingsförsök utförda i Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Gotland och Halland.

Hur kan jag prenumerera på breven?

För att prenumerera på dessa brev/paket måste man vara företagsmedlem.

Här finns tjänsten

Växtodlingsbrev Kalmar Kronoberg Blekinge
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten
 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gotland
 • Gävleborg
 • Halland
 • Jämtland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Sjuhärad
 • Skåne
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra
 • Västra Götaland
 • Örebro
 • Östergötland