Växtodlingsbrev HS Konsult

Prenumerera på våra rådgivarbrev

Följ utvecklingen inom lantbruket du också. Vi ger dig oberoende råd som gör att du som växtodlare kan förbättra din odlingsekonomi. Vårt samarbete inom Hushållningssällskapen och vår lokala kännedom gör att du får träffsäkra råd.

 

Växtodlingsbrev

Heltäckande växtodlingsbrev för den konventionella odlaren. Växtodlingsbreven innehåller bland annat information om odlingsstrategier, sortval, gödsling, växtskydd, marknadsinformation och färska försöksresultat. Ca 40 brev per år.

Pris:  e-brev 2 400 kr + moms

HIR marknadsbrev

Aktuell marknadsinformation om spannmål och oljeväxter, mineralgödsel, växtskydd, utsäde, räntor, valuta, el och diesel. Ca 25 brev per år anpassade efter din region.

Pris: e-brev 2 195 kr + moms.

Vallbrev

Aktuell information sammanställd för den kvalitetsinriktade vallodlaren. Skördeprognos från olika delar av länet två gånger i veckan inför första skörd underlättar skördeplaneringen. Under resten av året tar breven upp olika odlingsåtgärder såsom gödsling, insådd, val av vallfröblandning, betesstrategi, EU-stöd mm. Fokus ligger hela tiden på att få en hög och jämn kvalitet i grovfoderproduktionen. Ca 15 brev per år.

Pris: e-brev 1 600 kr + moms.

Ekobrev

Brevet är helt produktionsinriktat mot ekologisk växtodling. Vallprognosen utgör en viktig del i brevet på våren och försommaren. Aktuella sortval, ogrässtrategier, EU-stöd, växtnäring och stallgödselhantering, priser och marknad är viktiga områden som tas upp. Utgivningen är till stor del komprimerad till växtodlingssäsongen. Ca 25 brev per år.

Pris: e-brev 1 600 kr + moms.

Vill du prenumerera?

Hör av dig till oss: telefon 018-56 04 00 eller hskonsult@hushallningssallskapet.se

Vill du prova något brev?

Är du nyfiken på något brev? Hör av dig så skickar vi ett brev till dig per e-post. Telefon 018-56 04 00 eller hskonsult@hushallningssallskapet.se