Växtodlingsbrev Halland

Med Hushållningssällskapet Hallands HIR-brev får du odlingsråd om alla större lantbruksgrödor inklusive vall, majs, potatis, sockerbetor och fröodling. Du får även tips inom marknadsfrågor, lönsamhetsberäkningar samt EU- och miljöregler.

En halländsk växtodling i framkant kräver tillgång till de senaste rönen och erfarenheter. Jämte vår egen erfarenhet och resultat från halländska fältförsöken har vi ett fördjupat samarbete med kollegorna i Skåne. I HIR Skåne finns cirka 25 växtodlingsrådgivare, många med specialistkompetens.

HIR-brevet (växtodlingsbrevet) skrivs ihop med HIR Skåne – dock anpassat till de halländska behoven.

De nya HIR-breven kommer att ge odlingsråd om alla större lantbruksgrödor inklusive vall, majs, potatis, sockerbetor och fröodling. I breven kommer också stor vikt att läggas vid marknadsfrågor, lönsamhetsberäkningar samt också EU- och miljöregler. Ca 60 HIR-brev ges ut årligen

Pris 2022

För medlemmar:

HIR-brev per mail: 2 900 kr/år
HIR-brev per post: 3 600 kr/år.

För icke-medlemmar:

HIR-brev per mail: 3 400 kr/år
HIR-brev per post: 4 100 kr/år.

Avgiften kommer att faktureras i januari/februari.

Beställ

Ring Hushållningssällskapets växel (Lena Johansson och Agneta Bengtsson) på tel 035-465 00 eller maila dem på adress infohalland@hushallningssallskapet.se

Ange namn, adress samt om prenumerationen gäller HIR-brev per post eller per mail. Vill man ha breven per mail anges även mailadressen.

Har du frågor om HIR-breven? Kontakta någon av våra växtodlingskonsulter. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktsöket nedan.

Här finns tjänsten

Växtodlingsbrev Halland
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten
 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gotland
 • Gävleborg
 • Halland
 • Jämtland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Sjuhärad
 • Skåne
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra
 • Västra Götaland
 • Örebro
 • Östergötland