Marknadsbrev

HIR Marknadsbrev

För dig som vill få ett bra grepp om marknaden inom lantbruk. Kort, koncis och oberoende marknadsbevakning på onsdagar, cirka 40 brev per år. HIR Marknadsbrev ger dig en lättöverskådlig information av marknaden för spannmål, oljeväxter, gödsel, ränta, valuta och el.

Konkreta råd från våra marknadsexperter Anders Pålsson och Bengt Andréson.

Anders Pålsson, lantmästare och växtodlingsrådgivare med huvudansvar för marknadsbevakning på HIR Skåne sedan 1998. Innan dess 9 år på Skånska Lantmännen med produktansvar och försäljning av mineralgödsel. Bevakar spannmål, oljeväxter, växtskydd, utsäde och gödsel.

Johan Eriksson, ekonomagronom och sedan drygt 2 år tillbaka ekonomirådgivare på HIR Skåne. Uppväxt på en växtodlingsgård i Mellanskåne och har ett stort intresse för marknadsbevakning. Bevakar el, diesel, valuta och räntor.

HIR Marknadsbrev ges ut av de oberoende organisationerna HIR Skåne, Hushållningssällskapen i Skaraborg, Gotland, Östergötland, Halland och Kalmar-Kronoberg-Blekinge samt HS Konsult.

Ansvarsbegränsning HIR Marknadsbrev

Provexemplar?

Här kan du ladda ner och läsa två av våra marknadsbrev.
>> HIR Marknadsbrev nr 2 2019
>> HIR Marknadsbrev nr 3 2019

Prenumeration

Kontakta Stina Jönsson, stina.joensson@hushallningssallskapet.se eller tel. 010-476 20 00.