Marknadsbrev

HIR Marknad

hirmarknad.se är webbsidan där du som företagare snabbt får en bild av lantbruksmarknaden. Basen på sidan är HIR Marknadsbrev med kort, koncis och oberoende marknadsinformation. HIR Marknadsbrev ger dig en lättöverskådlig bild av marknaden för spannmål, oljeväxter, gödsel, växtskydd, ränta, valuta, diesel och el.

Därtill finns olika sök- och beräkningsfunktioner på hemsidan för att ge maximal lantbrukarnytta.

HIR Marknadsbrev ges ut på onsdagar med ca 40 brev per år.

hirmarknad.se finner du mer information och exempelbrev. Här kan du teckna en prenumeration direkt eller välja att prova på i 30 dagar. Du hittar också aktuella prenumerationspriser här.

HIR Marknadsbrev skrivs av Anders Pålsson och Oscar Friberg.

Anders Pålsson, lantmästare och växtodlingsrådgivare. Har huvudansvar för HIR Marknad och marknadsbevakningen på HIR Skåne. Bevakar spannmål, oljeväxter, växtskydd, utsäde och gödsel.

Oscar Friberg, ekonomagronom och ekonomirådgivare på HIR Skåne. Bevakar el, diesel, valuta och räntor.

HIR Marknadsbrev ges ut av de oberoende organisationerna HIR Skåne, Hushållningssällskapet Västra, Hushållningssällskapet Gotland, Hushållningssällskapet Östergötland, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge och HS Konsult.

Frågor angående prenumerationer

Kontakta Pauline Nylén  eller tel. 010-476 20 00.

 

Ansvarsbegränsning HIR Marknadsbrev

Marknadsbreven avser att ge en allmän information om aktuellt marknadsläge. Informationen och rekommendationerna är inte heltäckande och är inte personliga. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster baserat på den information eller de rekommendationer som anges i brevet.