Ekonomens mail

Ekonomens mail

Här får du information om prisbildningen för spannmål, handelsgödsel, sojamjöl, el och drivmedel. Även mjölkmarknaden bevakas och avräkningspriser från en mängd mejeriföretag presenteras kontinuerligt. Intressanta räntenivåer anges fortlöpande.  Erfarenheter från terminshandel på råvarubörser behandlas också. Du kan prova Ekonomens mail  kostnadsfritt under 2 månader. Vill du därefter fortsätta kostar abonnemanget 980 kr per år.

Vill du kostnadsfritt prova Ekonomens mail?

Skicka ett mail till ekonomens.mail@hushallningssallskapet.se och ange namn och adress.

Provexemplar – Ladda ner och läs ett av våra mail

Ekonomens Mail nr 11 nov 2018