Vässa din växtodling - våra växtodlingsbrev ger dig löpande aktuell information och konkreta råd.

Rådgivningsbrev

Goda råd kan man få på olika sätt. Med våra rådgivningsbrev får du aktuell information när du behöver den. Hos oss kan du prenumerera på brev med fokus på växtodling, ekologisk produktion, ekonomi och marknaden. Vi erbjuder även brev för grönsaker och bär. Vissa brev finns i regionala versioner. Läs mer om vad vi erbjuder i regionen där du har din verksamhet.

I våra växtodlingsbrev får du regelbundet aktuella och tillämpbara råd vilket gör att du vässar din växtodling. Förutom aktuella fältfrågor tar breven även upp förebyggande åtgärder och långsiktig planering. Rådgivningsbreven gör att du håller dig uppdaterad så att du lyckas göra rätt insatser i rätt tid. Breven kan vara uppdelade i olika teman som till exempel vall, marknad, ekologisk respektive konventionell växtodling.

Kontakta din närmaste rådgivare för information om en prenumeration på växtodlingsbrev där du har din verksamhet.