Produktionsgrenskalkyler – Södra Sverige

 • Vad kostar det att producera olika grödor?
 • Hur lönsam är olika djurproduktioner?
 • Var hittar jag uppgifter för att själv räkna på mitt företags produktionsgrenar?

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge ger tillsammans med HIR Skåne och Hushållningssällskapen i södra Sverige årligen ut efterkalkyler i form av bidragskalkyler för växtodling och husdjur. Häftet för växtodling omfattar olika grödor vid olika avkastningsnivåer. Häftet för husdjur omfattar olika produktionsinriktningar vid olika intensitet och avkastning. Bidragskalkylerna är framtagna med priser och förutsättningar som gällt det senaste gångna året. Kalkylerna ger en generell bild av lönsamheten i olika produktionsgrenar samtidigt som förklarande text beskriver poster i kalkylerna. Med vägledning i uppställningen kan den intresserade skapa en egen anpassad kalkyl för sitt företag.

Vill du beställa? Klicka på ”Här finns tjänsten” för att hitta kontaktuppgifter 

Här finns tjänsten

Produktionsgrenskalkyler – Södra Sverige
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten
 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gotland
 • Gävleborg
 • Halland
 • Jämtland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Sjuhärad
 • Skåne
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra
 • Västra Götaland
 • Örebro
 • Östergötland

Känner du dig osäker inför viktiga beslut?

Alla företag är unika, därför erbjuder vi individuell rådgivning. Kontakta någon av våra ekonomirådgivare så hjälper vi dig!

Klicka här för att hitta en expert