Kalkyler

Är det någon du kan räkna med så är det oss. Vi upprättar årligen kalkyler inom bland annat områdena växtodlings- och djurproduktion samt kalkyler över maskinkostnader inom jordbruk.

Kalkylerna görs av våra oberoende rådgivare som har god kännedom om produktionsförutsättningarna inom respektive gren. Med hjälp av våra kalkyler får du ett bra stöd vid funderingar kring driftsförändringar eller om du vill få en uppfattning om lönsamheten inom olika produktionsgrenar.

Här finns tjänsten

Kalkyler
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten