Topcow Mjölk och Kött

Smart teknik kan förenkla vardagen! TopCow är en modern plattform med samlad tillgång till gårdsdata, rapporter och statistik samt rapporteringsmöjligheter. En tjänst, ett verktyg och en webbplats i ett.

TopCow är användbart för både små och stora besättningar, oavsett om du har tillgång till ett gårdssystem (Delpro, T4C, Dairyplan, UNIFORM-Agri) sedan innan eller inte. Det är lika användbart för mjölk- som köttproducenter och finns i olika paketlösningar. Här är några av fördelarna:

Spara tid med automatisk överföring till CDB

Spara tid genom att enbart rapportera på ett ställe. Dina registreringar överförs automatiskt av TopCow-systemet från gårdsdatorn till Jordbruksverket och Köttraskontrollen/Mjölkkontrollen. Denna överföring är tillgängligt för samtliga gårdssystem.

Enkel jämförelse av CDB respektive gårdsdata

Med den användbara rapporten Validering är det lätt att följa upp att informationen i gårdssystemet och CDB stämmer överens. Här jämförs både djurinnehavet och enskilda händelser.

Rapporteringsmöjlighet på TopCow Webb

För den som inte har möjlighet att rapportera händelser till Jordbruksverket direkt i CDB internet eller via ett gårdssystem går det utmärkt att rapportera allting i TopCow Webb. Rapporteringen underlättas av smidig gruppinmatning. Här finns även möjlighet att rapportera Tillfälligt Ute/Inne.

All information samlad på ett ställe

I TopCow är all din djurdata från ditt gårdssystem tillgänglig. Här samlas utöver produktionsrapporter även foderanalyser, PAG/PCR analyser, provmjölkningsdata, rapporter från klövverkning och slakteridata.