Goda Råd Mjölk

Utfodring

I vårt rådgivningspaket Goda Råd Mjölk ingår ett strategibesök anpassat efter gårdens förutsättningar, där vi sätter riktning och mål för din utfodringsstrategi och produktion. Du får även kvartalsvis foderrådgivning och genom förbättrad precision i utfodringen kan du öka din lönsamhet. 

Goda Råd Mjölk är också anpassat för dig som levererar mjölk till mejeriföretag som ger hållbarhetsersättning. Rådgivningspaketet gäller för ett år och förnyas löpande.

I Goda Råd Mjölk ingår:

 • 1 Strategibesök – Målsättning och handlingsplan kring utfodringsstrategi och mjölkproduktion
 • 1 Uppföljningsbesök – Fokus på uppföljning av strategibesöket eller foderinventering med uppladdning till Arlas hållbarhetsersättning. 
 • 4 st foderstater – mjölkkor
 • 1 st foderstat – sinkor
 • 1 st foderstat – ungdjur
 • Tolkning av foderanalyser

Pris: Kontakta oss för information om pris.

Om du har större behov än det som ingår i grundpaketet kan du addera tilläggstjänster.
Tilläggstjänsterna debiteras per timme till rabatterat pris.

Tilläggstjänster

 • Fler foderstater eller fodermixar utöver rådgivningspaketet
 • Ifyllning av klimatberäkning till mejeriföretag
 • Betesplanering
 • Endagars utfodringskontroll 
 • Foderprovtagning
 • Gödselprovtagning

 

Boka idag! Kontakta oss så berättar vi mer om upplägget.