Goda Råd Kött

Utfodring

I vårt rådgivningspaket Goda Råd Kött ingår ett strategibesök anpassat efter gårdens förutsättningar, där vi sätter riktning och mål för din utfodringsstrategi och produktion. Vi följer upp nyckeltal som tillväxt och slaktdata med fokus på förbättrad lönsamhet och produktion.

Goda Råd Kött är anpassat för dig med nötköttsproduktion, oavsett om det gäller dikor eller ungdjursuppfödning. Rådgivningspaketet gäller för ett år och förnyas löpande.

I Goda Råd Kött ingår: 

  • 1 Strategibesök – Nulägesbeskrivning, målsättning och handlingsplan gällande produktionsdata och nyckeltal såsom tillväxt, slaktvikter, slaktklassning, inkalvningsålder, foderstrategi, foderkonsumtion per kg kött, m.m.
  • 1 Uppföljningsbesök – Uppföljning av strategibesöket 
  • 1 st foderstat – för valfri djurkategori (diko, ungdjur)

Pris: Kontakta oss för information om pris.

Om du har större behov än det som ingår i grundpaketet kan du addera tilläggstjänster.
Tilläggstjänsterna debiteras per timme till ett rabatterat pris.

Tilläggstjänster 

  • Fler foderstater eller fodermixar utöver grundpaketet
  • Foderprovtagning
  • Betesplanering
  • Övrig rådgivning

 

Boka idag! Kontakta oss så berättar vi mer om upplägget.