Goda Råd Belysning

Belysning

Ljuset är av stor betydelse för att upprätthålla produktionen i din besättning. Visste du att en välutformad belysning kan ge ökad mjölkavkastning, förbättrad fertilitet och ökad tillväxt hos dina djur samtidigt som du kan minska gårdens energiförbrukning? Ett bra ljus i ladugården förbättrar din lönsamhet och arbetsmiljö. 

I Goda Råd Belysning ingår ett besök där vi gör kvalificerade ljusmätningar i din ladugård. Du får rekommendationer på ljus till olika djurkategorier och jämförelser med din nuvarande belysning. I kalkylen ser vi om det är lönsamt för dig att byta ut eller förändra din belysning och tar hänsyn till förväntade ökade intäkter, sänkta kostnader och investeringskostnad. 

I Goda Råd Belysning ingår:

Ett besök med: 

  • Ljusmätning i din ladugård och diskussion om ljusmiljön. 
  • Genomgång av vilka rekommendationer som finns och på vilket sätt ljuset påverkar mjölkavkastning, fertilitet och tillväxt. 
  • En kalkyl på om det är lönsamt att byta eller förändra din belysning. 

Efter besöket:

  • Rapport med kalkyl inklusive råd och rekommendationer. 
  • Uppföljning över telefon och telefonrådgivning. 

Pris: Kontakta oss för information om pris.

Kan du förbättra din produktion och lönsamhet bara genom att ändra belysningen? Boka idag! Kontakta oss så berättar vi mer om upplägget.