Nötkött

Vad behöver din produktion för att nå dina mål? Tillsammans med en av våra rådgivare kan du se över utfodring, betesplanering och slaktplanering för att få oberoende råd. Vi tittar på de unika förutsättningarna på gården och guidar dig till rätt beslut.

Anlita oss för rådgivning per timme eller i paketpris inom till exempel:

 • Goda Råd Kött –är ett rådgivningskoncept som ger dig som nötköttsproducent en tydlig strategi anpassad efter gårdens förutsättningar. Inom Goda Råd finns det rådgivningspaket med olika teman såsom utfodring, avel och stallmiljö.
 • Utfodring – utfodringsplanering och foderstatsberäkningar för en bästa tillväxt och ekonomin. Vår foderrådgivning är fri från kommersiella intressen och foderstaten kan optimeras på bästa pris.
 • Trimma produktionen – Vill du förbättra lönsamheten i din produktion? Vi hittar styrkor och svagheter, tar fram nyckeltal och konkreta åtgärder för att förbättra lönsamheten.
 • Ekologisk produktion – vi guidar dig under omläggningen till ekologisk produktion eller om du vill utveckla din befintliga ekologiska produktion.
 • Betesplanering – Vilka djur passar på vilka beten? Hur kan du optimera betesproduktionen? Hur sköter du naturbetena på bästa vis? Hur klarar du dig från parasiter? Prata med oss!
 • Slaktplanering – slaktmognadsbedömning och planering för djur till slakt vid rätt tillfälle.
 • Stöd och regler – anlita oss för en enklare kontakt med myndigheter. Vi gör stödansökningar som SAM, EU-stöd, investeringsstöd, startstöd och Klimatklivet. Vi håller dig informerad vilka regler och tvärvillkor som berör dig.
 • Djurhälsa – i vissa områden kan vi erbjuda veterinära tjänster som dräktighetsundersökning, avhorning och förebyggande djurhälsoplanering
 • Förädling – Vill du sälja kött i egen regi? Vi guidar dig i vad som krävs när det gäller regler, priser och marknad.
 • Smart teknik – låt smarta elektroniska lösningar som TopCow och Uniform Agri lyfta din produktion.
 • Kurser och gruppträffar – håll utkik i nyhetsbrev och kalendern efter aktuella kurser, föreläsningar och erfa-träffar. De kan handla om utfodring, bygga för mjölkkor, kalvar och rekrytering, klövvård, avel, lönsamt företagande, ekologisk produktion och andra aktuella teman.