Topcow Mjölk

TopCow är en modern plattform med samlad tillgång till gårdsdata, rapporter, statistik och rapporteringsmöjligheter. En tjänst, ett verktyg och en webbplats i ett! TopCow är användbart för både små och stora besättningar, oavsett om du har tillgång till ett gårdssystem (Delpro, T4C, Dairyplan, UNIFORM-Agri) sedan innan eller inte.

Spara tid med automatisk överföring till CDB

Spara tid genom att enbart rapportera på ett ställe. Dina registreringar överförs automatiskt av TopCow-systemet från gårdsdatorn till Jordbruksverket och Köttraskontrollen/Mjölkkontrollen. Denna överföring är tillgängligt för samtliga gårdssystem.

Enkel jämförelse av CDB respektive gårdsdata

Med den användbara rapporten Validering är det lätt att följa upp att informationen i gårdssystemet och CDB stämmer överens. Här jämförs både djurinnehavet och enskilda händelser.

Rapporteringsmöjlighet på TopCow Webb

För den som inte har möjlighet att rapportera händelser till Jordbruksverket direkt i CDB internet eller via ett gårdssystem går det utmärkt att rapportera allting i TopCow Webb. Rapporteringen underlättas av smidig gruppinmatning. Här finns även möjlighet att rapportera Tillfälligt Ute/Inne.

All information samlad på ett ställe

I TopCow är all din djurdata från ditt gårdssystem tillgänglig. Här samlas utöver produktionsrapporter även foderanalyser, PAG/PCR analyser, provmjölkningsdata, rapporter från klövverkning och slakteridata.

Moderna lönsamma nyckeltal och rapporter

Följ upp och utvärdera din produktion med våra moderna nyckeltal och rapporter. Till din hjälp finns utvalda rapporter och nyckeltal kring bland annat mjölkproduktion, reproduktion och hälsa. Rapporterna är dynamiska och uppdateras automatiskt i takt med att ny information kommer in.

Uppföljning även för dig utanför Mjölkkontrollen

Med de tillgängliga rapporterna är det enkelt att följa upp produktionen även om man inte är med i Mjölkkontrollen. Flera rapporter finns tillgängliga för uppföljning med hjälp av dina mjölkmätare.

Användbara listor för dig utan gårdssystem

Djurlistor finns tillgängliga att skriva ut för att underlätta uppföljning och dagligt arbete på gården, exempelvis sinläggningslista, insemineringslista och dräktighetslista

Dagsfärsk data: All information i TopCow uppdateras minst en gång per dag. Det säkerställer att du alltid har den senaste informationen att arbeta med, oberoende av Mjölkkontrolldata!

Digitala djurkort: Hitta djurspecifik information för varje djur i TopCow. Här hittas till exempel samtliga reproduktionshändelser, stamträd och mjölkproduktion (från Mjölkkontroll eller EMM).