Mjölk

Se över din produktion med en av våra rådgivare. Vi utgår från gårdens unika förutsättningar och guidar dig till lönsamma, hållbara beslut. För att erbjuda dig den bästa helhetslösningen samarbetar vi ofta internt med våra ekonomer, bygg- och växtodlingsrådgivare.

Anlita oss för rådgivning per timme eller i paketpris inom till exempel:

  • Goda Råd Mjölk –är ett rådgivningskoncept som ger dig som mjölkproducent en tydlig strategi anpassad efter gårdens förutsättningar. Inom Goda Råd finns det rådgivningspaket med olika teman såsom utfodring, avel och stallmiljö.
  • Utfodring – utfodringsplanering och foderstatsberäkningar för bästa netto från mjölk och foder. Vår foderrådgivningen är fri från kommersiella intressen och kan optimeras på bästa näringstäckning och pris.
  • Trimma produktionen – Vill du förbättra lönsamheten i din produktion? Vi hittar styrkor och svagheter i produktionen, tar fram nyckeltal och konkreta åtgärder för att förbättra lönsamheten.
  • Robot – Vi ser till att systemet utnyttjas på bästa sätt och att effektiva rutiner skapas genom att jobba med anpassade listor som t.ex. visar vilka kor som avviker och behöver extra översyn.
  • Besättning – anlita oss när du vill utöka besättningen eller byta inriktning för att undvika fallgroparna.
  • Ekologisk produktion – planera omläggning från konventionell till ekologisk produktion tillsammans med oss så får du oberoende råd av kunniga rådgivare.
  • Stöd och regler – anlita oss för en enklare kontakt med myndigheter. Vi gör stödansökningar som SAM, EU-stöd, investeringsstöd, startstöd och Klimatklivet. Du blir uppdaterad på vilka regler och tvärvillkor som berör dig.
  • Djurhälsa – i vissa områden kan vi erbjuda tjänster som dräktighetsundersökning, avhorning och förebyggande djurhälsoplanering.
  • Smart teknik – låt smarta elektroniska lösningar som TopCow, Cow Manager, Predicta och Uniform Agri lyfta din produktion.
  • Kurser och gruppträffar – håll utkik i nyhetsbrev och kalendern efter aktuella kurser, föreläsningar och erfa-träffar. De kan handla om utfodring, bygga för mjölkkor, kalvar och rekrytering, klövvård, avel, lönsamt företagande, ekologisk produktion och andra aktuella teman.