Nötköttsrådgivning

Vi hjälper dig och trimma produktionen, exempelvis genom att titta på utfodring, betesplanering, slaktplanering. Vill du utöka besättningen eller byta inriktning, planera omläggning från konventionell till ekologisk produktion? Vi tittar på förutsättningar på gården och hjälper dig till rätt beslut efter dina och gården förutsättningar.

HIR nötkött
Hushållningssällskapets individuella rådgivning är en paketlösning för det specifika nötköttsföretaget. Efter en analys och diskussion om ditt företag offererar vi ett förslag på rådgivning under ett år. Den anpassas helt efter företagets behov och förutsättningar och revideras årligen.

Vi erbjuder rådgivning för nötköttsproducenter per timme eller i paketpris inom till exempel:

Utfodringsrådgivning
Utfodringsplanering och foderstatsberäkningar för en bra tillväxt och ekonomin. Vår foderrådgivning är inte bunden till kommersiella intressen och foderstaten kan optimeras på bästa pris.

Trimma produktionen
Vill du förbättra lönsamheten i din produktion? Vi hittar styrkor och svagheter i produktionen, tar fram nyckeltal och konkreta åtgärder för att förbättra lönsamheten.

Ekologisk produktion
Vi hjälper dig med omläggning till ekologisk produktion eller om du vill utveckla din befintliga ekologiska produktion.

Betesplanering
Vilka djur passar på vilka beten? Hur gör jag för att optimera betesproduktionen? Hur sköter jag naturbetena på bästa vis? Hur klarar jag mig från parasiter?

Slaktplanering
Slaktmognadsbedömning och planering för djur till slakt vid rätt tillfälle.

Myndigheter och administration
Vi hjälper dig i kontakten med myndigheter och gör stödansökningar till exempel SAM, investeringsstöd och startstöd. Vi informerar dig om vilka tvärvillkor som berör just dig.

Djurhälsa
Vi kan i vissa områden erbjuda veterinära tjänster som dräktighetsundersökning, avhorning och förebyggande djurhälsoplanering

Förädling
Vill du sälja kött i egen regi? Vi hjälper dig med vad som krävs när det gäller regler, priser och marknad.

Kurser
Vi anordnar kurser och gruppträffar med aktuella teman inom bland annat:

  • Utfodring, vall, kraftfoder och bete
  • Byggnation och hantering
  • Klövvård
  • Avel, tjurval och hälsa
  • Lönsamt företagande

Vad kan vi göra för dig? Kontakta oss så hjälper vi dig att trimma produktionen

Här finns tjänsten

Nötköttsrådgivning
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten