Mjölkrådgivning

Vi hjälper dig att trimma produktionen, exempelvis genom att titta på utfodring, management, djurhälsa och lönsamhet. Vi tittar på förutsättningar på gården och hjälper dig till rätt beslut efter dina och gårdens förutsättningar. För att erbjuda dig den bästa helhetslösningen samarbetar vi ofta med våra ekonomer, byggare och växtodlare.

HIR Mjölk
Hushållningssällskapets individuella rådgivning, är en gårdsspecifik paketlösning där vi tillsamman gör en plan hur vi ska jobba med att förbättra produktionen och utveckla företaget. HIR mjölk anpassas helt efter företagets behov och förutsättningar och revideras årligen.

Vi erbjuder rådgivning för mjölkproducenter per timme eller i paketpris inom till exempel:

Utfodringsrådgivning
Utfodringsplanering och foderstatsberäkningar för bästa netto (mjölk – foder). Vår foderrådgivning är inte bunden till kommersiella intressen och kan optimeras på bästa näringstäckning och pris.

Trimma produktionen
Vill du förbättra lönsamheten i din produktion? Vi hittar styrkor och svagheter i produktionen, tar fram nyckeltal och konkreta åtgärder för att förbättra lönsamheten.

Robotrådgivning
Vi ser till att systemet utnyttjas på bästa sätt och att effektiva rutiner skapas genom att jobba med anpassade listor som t.ex. visar vilka kor som avviker och behöver extra översyn.

Utöka besättningen eller byta inriktning
Vi hjälper dig till rätt beslut efter dina och gården förutsättningar.

Omläggning till ekologisk produktion
Planera omläggning från konventionell till ekologisk produktion. Vi hjälper dig med omläggningen och tittar på förutsättningar på gården, exempelvis befintliga byggnader, foderareal, betesdrift osv.

Myndigheter och administration
Vi hjälper dig i kontakten med myndigheter och gör stödansökningar (SAM, investeringsstöd, startstöd, mm) och informerar dig om vilka tvärvillkor som berör dig.

Djurhälsa
Vi kan i vissa områden erbjuda veterinära tjänster som dräktighetsundersökning, avhorning och förebyggande djurhälsoplanering

Kurser

Vi anordnar kurser och gruppträffar med aktuella teman inom bl.a.

  • Robot
  • Utfodring
  • Att bygga för mjölkkor
  • Kalvar och rekrytering
  • Klövvård
  • Avel
  • Lönsamt företagande
  • Ekologisk produktion mm

Vad kan vi göra för dig?

Här finns tjänsten

Mjölkrådgivning
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten