Fårpengen

Fårpengen – Ersättning för extra djuromsorg för får 2023

Nytt för i år är att ersättningen är 1750 kr per djurenhet. Det motsvarar 350 kr per djur. Ett djur motsvarar numera 0,2 djurenheter. En djurenhet motsvarar 5 djur.

I år behöver du också ta minst 2 träckprov på dina djur. Dessa ska vara analyserade av ett godkänt laboratorium och betalda senast 1 november. I första hand ska du ta prov på djur som kommer in i din besättning, till exempel om du köper en bagge. Tar du inte emot några djur så ska minst 2 analyser istället göras på träck från tackorna. Proverna ska tas enligt Gård & Djurhälsans anvisningar och innebär att du behöver ta prov på minst sex tackor, fördelade på två analyser.

I år är ansökningsperioden 9 februari – 13 april, samma som förra året. Hållandeperioden inträffar från och med dagen efter det att din ansökan kommit in till Jordbruksverket och varar i 60 dagar. Under hela denna period måste du ha det antal djur du angett i din ansökan. Minskar antalet kan du ersätta med andra djur som också uppfyller villkoren. Går inte det anmäler du minskningen i SAMInternet.

Tidpunkten för när du skickar in din ansökan kan ha stor betydelse för din ekonomi. Har du djur som blir 1 år gamla under denna period och vill ha med dessa i din ansökan så skickar du din ansökan så att ettårsdagen infaller under hållandeperioden. Du kan söka ersättningen både för tackor och baggar. Kom ihåg att de ska behållas under hela hållandeperioden.

I pärmen ”Fårpengen 2023” finns mallar och exempel på all den dokumentation som krävs för att du ska uppfylla kraven. Material för foderprovtagning och träckprov bifogas pärmen. Pris: 585 kr inkl moms och frakt. Beställ genom ann-christin.karlsson@hushallningssallskapet.se

Pärm: 585:- inkl moms och frakt.

Uppdatering: 460:- inkl moms och frakt

 

Du som fårägare kan beställa Fårpärmen oavsett var i landet du bor!

Gemensam - Beställ pärmen Fårpengen

  • Pris: 460:- inkl moms och frakt
  • Pris 585:- inkl moms och frakt

Här finns tjänsten

Fårpengen
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten