Lammrådgivning

Vi hjälper dig att trimma produktionen, exempelvis genom att titta på utfodring, betesplanering och slaktplanering. Vill du utöka besättningen eller byta inriktning, planera omläggning från konventionell till ekologisk produktion? Vi tittar på förutsättningar på gården och hjälper dig till rätt beslut efter dina och gården förutsättningar. För att erbjuda dig den bästa helhetslösningen samarbetar vi ofta med våra ekonomer, byggare och växtodlare.

HIR lamm
Hushållningssällskapets individuella rådgivning är en paketlösning för det specifika företaget. Vi hjälper blivande eller nuvarande lammproducenter med allt från produktionsrådgivning till att ta fram underlag inför strategiska beslut. Vi hjälper dig att se över kostnaderna och tar fram kalkyler, diskuterar effektivitet i arbetet, utfodring, avel, djurvälfärd och hälsa med mera. Den anpassas helt efter företagets behov och förutsättningar och revideras årligen.

Fårpengen – Ersättning för extra djuromsorg för får 2023

Nytt för i år är att ersättningen är 1750 kr per djurenhet. Det motsvarar 350 kr per djur. Ett djur motsvarar numera 0,2 djurenheter. En djurenhet motsvarar 5 djur.
I år behöver du också ta minst 2 träckprov på dina djur. Dessa ska vara analyserade av ett godkänt laboratorium och betalda senast 1 november. I första hand ska du ta prov på djur som kommer in i din besättning, till exempel om du köper en bagge. Tar du inte emot några djur så ska minst 2 analyser istället göras på träck från tackorna. Proverna ska tas enligt Gård & Djurhälsans anvisningar och innebär att du behöver ta prov på minst sex tackor, fördelade på två analyser.

I år är ansökningsperioden 9 februari – 13 april.Hållandeperioden inträffar från och med dagen efter det att din ansökan kommit in till Jordbruksverket och varar i 60 dagar. Under hela denna period måste du ha det antal djur du angett i din ansökan. Minskar antalet kan du ersätta med andra djur som också uppfyller villkoren. Går inte det anmäler du minskningen i SAMInternet.

Tidpunkten för när du skickar in din ansökan kan ha stor betydelse för din ekonomi. Har du djur som blir 1 år gamla under denna period och vill ha med dessa i din ansökan så skickar du din ansökan så att ettårsdagen infaller under hållandeperioden. Du kan söka ersättningen både för tackor och baggar. Kom ihåg att de ska behållas under hela hållandeperioden.

I pärmen ”Fårpengen 2023” finns mallar och exempel på all den dokumentation som krävs för att du ska uppfylla kraven. Material för foderprovtagning och träckprov bifogas pärmen. Pris: 585 kr inkl moms och frakt. Beställ genom ann-christin.karlsson@hushallningssallskapet.se

Vi erbjuder rådgivning för lammproducenter per timme eller i paketpris inom till exempel:

Utfodringsrådgivning
Utfodringsplanering och foderstatsberäkningar för den bästa mjölkproduktionen hos tackorna och tillväxten hos lammen. Vår foderrådgivning är inte bunden till kommersiella intressen.

Trimma produktionen
Vill du förbättra lönsamheten i din produktion? Vi hittar styrkor och svagheter i produktionen, tar fram nyckeltal och konkreta åtgärder för att förbättra lönsamheten.

Börja med lammproduktion
Funderar du på att skaffa får? Kan man leva på lammproduktion? Behöver du hjälp att starta upp journalföring i Elitlamm? Vi svarar på dina frågor om allt som rör fåren.

Utöka besättningen eller byta inriktning
Vi hjälper dig till rätt beslut efter dina och gården förutsättningar.

Omläggning till ekologisk produktion
Planera omläggning från konventionell till ekologisk produktion. Vi hjälper dig med omläggningen och tittar på förutsättningar på gården, exempelvis befintliga byggnader, foderareal, betesdrift osv.

Betesplanering
Vilka djur passar på vilka beten? Hur gör jag för att optimera betesproduktionen? Hur sköter jag naturbetena på bästa vis? Hur klarar jag mig från parasiter?

Slaktplanering
Slaktmognadsbedömning och planering för djur till slakt vid rätt tillfälle.

Myndigheter och administration
Vi hjälper dig i kontakten med myndigheter och gör stödansökningar (SAM, investeringsstöd, startstöd, mm) och informerar dig om vilka tvärvillkor som berör dig.

Förädling
Vill du sälja kött i egen regi? Vi hjälper dig med vad som krävs när det gäller regler, priser och marknad.

Kurser och grupprådgivning
Vi ordnar kurser, studiecirklar och studieresor på teman som Bygga för får, Lönsam lammproduktion, Utfodring, Betesproduktion med mera. Vi håller även i utvecklingsgrupper för lammproducenter.

 

Hittade din närmaste rådgivare i kartan för prisuppgift och upplägg.

Här finns tjänsten

Lammrådgivning
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

Fårsignaler

Boken om konsten att uppfatta fårets signaler, tolka dem rätt och vidta lämpliga åtgärder.

Läs mer