Gris

Vad behöver din grisproduktion för att utvecklas? Se över utfodring och slaktplanering med någon av våra kunniga rådgivare. Vi utgår från gårdens förutsättningar och guidar dig till rätt beslut. För att erbjuda dig den bästa helhetslösningen samarbetar vi ofta med våra ekonomer, bygg- och växtodlingsrådgivare.

Anlita oss för rådgivning inom till exempel:

  • Foder – vi kan göra en oberoende bedömning av ditt foderrecept samt jämför foderråvaror och dess relativa ekonomiska värde.
  • Produktionsuppföljning – grunden för att fatta de rätta besluten. Vi arbetar med WinPig, marknadens största program, och erbjuder starthjälp eller kör hela uppföljningen åt dig. Sedan ser vi till att få fram resultat av din produktion, analyserar och gör åtgärdsförslag.
  • Målstyrning – med ett bestämt mål får du lättare saker att hända. Vi utformar tillsammans målsättning och utvecklingsplan utifrån dagsläget.
  • Ekonomi – vi gör en ekonomisk uppföljning på produktions- och företagsnivå och kan fungera som ditt bollplank i företagandet.
  • Ekologisk produktion – vi har en gedigen erfarenhet av ekologisk grisproduktion. Tillsammans med dig undersöker vi förutsättningarna för en omläggning och strategi för genomförandet.
  • Marknad – vi håller koll på marknad, grispriser och foderpriser, så att du kan få största möjliga ekonomiska utbyte av ditt grisföretagande.
  • Stöd och regler – anlita oss för en enklare kontakt med myndigheter. Vi gör stödansökningar som SAM, EU-stöd, investeringsstöd, startstöd och Klimatklivet. Vi håller dig informerad vilka regler och tvärvillkor som berör dig.
  • Företagande – våra företagsrådgivare är erfarna bollplank inom arbetsorganisation, personalutveckling och medarbetarsamtal.
  • Kurser och gruppträffar – vi anordnar kurser och studiebesök utifrån önskemål från våra kunder och aktuella frågeställningar som berör grisföretagandet.