Får

Se över utfodring, betesplanering och slaktplanering med en av våra rådgivare för att öka lönsamheten. Vi utgår från gårdens förutsättningar och guidar dig till rätt beslut. För att erbjuda dig den bästa helhetslösningen samarbetar vi ofta med våra ekonomer, bygg- och växtodlingsrådgivare.

Anlita oss för rådgivning per timme eller i paketpris inom till exempel:

 • Goda Råd Lamm – är ett rådgivningskoncept som ger dig som lammproducent en tydlig strategi anpassad efter gårdens förutsättningar. Inom Goda Råd finns det rådgivningspaket med olika teman såsom utfodring, avel och stallmiljö.
 • Utfodring – utfodringsplanering och foderstatsberäkningar för den bästa mjölkproduktionen hos tackorna och tillväxten hos lammen. Vår foderrådgivning fri från kommersiella intressen.
 • Trimma produktionen – Vill du förbättra lönsamheten i din produktion? Vi hittar styrkor och svagheter i produktionen, tar fram nyckeltal och konkreta åtgärder för att förbättra lönsamheten.
 • Börja med lammproduktion – Funderar du på att skaffa får? Kan man leva på lammproduktion? Behöver du hjälp att starta upp journalföring i Elitlamm? Fråga oss!
 • Utöka besättningen eller byta inriktning – vi guidar dig till rätt beslut efter dina och gården förutsättningar.
 • Omläggning till ekologisk produktion – planera omläggning från konventionell till ekologisk produktion. Vi guidar dig genom omläggningen och tittar på förutsättningar på gården som till exempel befintliga byggnader, foderareal och betesdrift.
 • Bete – vilka djur passar på vilka beten? Hur kan du optimera betesproduktionen? Hur sköter du naturbetena på bästa vis? Hur klarar du dig från parasiter? Fråga oss!
 • Slakt – slaktmognadsbedömning och planering för djur till slakt vid rätt tillfälle.
 • Stöd och regler – anlita oss för en enklare kontakt med myndigheter. Vi gör stödansökningar som SAM, EU-stöd, investeringsstöd, startstöd och Klimatklivet. Vi håller dig informerad vilka regler och tvärvillkor som berör dig.
 • Förädling – vill du sälja kött i egen regi? Vi guidar dig i vad som krävs när det gäller regler, priser och marknad.
 • Kurser och gruppträffar – håll utkik i nyhetsbrev och kalendern efter aktuella kurser, föreläsningar, studiecirklar och studieresor på teman som bygga för får, lönsam lammproduktion, utfodring, betesproduktion med mera. Vi håller även i utvecklingsgrupper för lammproducenter.