HS Certifiering

HS Certifiering erbjuder certifiering inom primärproduktionen dvs växtodling, växthusproduktion, djurhållning och biodling.

Inom förädlingsproduktionen erbjuder vi certifiering för såväl KRAV som EU producenter. Vi erbjuder vidare certifiering för butik, restaurang och storhushåll enligt KRAV:s regler för ekologisk märkning. Vi erbjuder även IP Sigill-certifiering samt Grundcertifiering (Gris, Frukt och Grönt, Mjölk) inom lantbrukssektorn.

HS Certifiering är ett lokalt certifieringsorgan med en till din verksamhet nära knuten revisor i ditt område. Ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt certifieringsarbete, innebär bättre priser och mindre administration för dig! Vi är verksamma i hela Sverige men huvudkontoret finns i Kalmar.

Gå vidare till HS Certifiering.

Här finns tjänsten

HS Certifiering
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten