Upphandling

Svårt att välja byggentreprenör? Är du osäker på vad ditt byggprojekt kommer att kosta? Är byggofferten rimlig? Kontakta en byggrådgivare från Hushållningssällskapet så hjälper vi dig med upphandling samt uppföljning under hela byggprocessen samt att finna optimala lösningar utifrån de förutsättningar som finns hos dig och din gård.

Vi är ditt bollplank för att hitta den optimala lösningen för dig och din gård, oavsett vald leverantör.

Byggkalkyl

Vi räknar fram den totala kostnaden – inklusive markarbeten, byggnad, inventarier, projektering och byggherrekostnader. Kalkylen använder du som en del av beslutsunderlagen för att bygga eller inte bygga samt vid kontakt med banken.

Anbudsunderlag

Underlaget ska förmedla din bild av den planerade byggnaden till entreprenörerna. Det består dels av beskrivningar i form av ritningar och texter samt av administrativa föreskrifter och juridiska krav för entreprenaden. Ett entydigt och fullständigt anbudsunderlag som fördelar ansvar och risk mellan dig som beställare och entreprenörer samt mellan entreprenörer sinsemellan ger förutsättning för korrekta och kompletta anbud. Med ett bra anbudsunderlag och tydliga spelregler för beställare och entreprenör tillkommer färre kostnader under bygget – och skapar bättre förutsättningar att det kan slutföras i samförstånd.

Nollställning av anbud

Vi utvärderar anbud och begär in förtydliganden och kompletteringar så att samtliga anbud blir jämförbara. Nollställning av anbuden är ett måste för att du ska kunna välja det mest fördelaktiga anbudet.

Kontraktsskrivning

I och med kontraktsskrivningen har du förbundit dig till ditt livs kanske största affär. Kontraktet skrivs utifrån anbudsunderlaget och eventuella kompletteringar, med betalningsplan och tidsplan. Före undertecknande går vi noggrant igenom kontraktet med alla inblandade så att samtliga förstår innehållet – och missförstånd kan undvikas.

Kontakta din byggrådgivare redan idag.

Här finns tjänsten

Upphandling
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten