Ritningar

Behöver du en objektiv granskning av din byggidé? En utomstående part kan se det som du själv inte ser. Att få en objektiv granskning innan du sätter igång kan spara både tid, pengar och onödigt merarbete i framtiden. Oavsett om det gäller nyproduktion eller ombyggnation hjälper vi dig att titta på flöden, volymer och att föreskrifter är rätt tolkade.

Vi erbjuder ritningsunderlag till lantbrukets alla byggprojekt. Kontakta en byggrådgivare från Hushållningssällskapet så hjälper vi dig med ritningsunderlag under hela byggprocessen samt att finna optimala lösningar utifrån de förutsättningar som finns hos dig och din gård, innan det definitiva byggnationsbeslutet.

Planlösningar

Vi ritar planlösningar för bästa funktion utifrån dig och din gårds förutsättningar – med fokus på bra djurmiljö, bra arbetsmiljö och för effektiv produktion.

Förprövningsritningar

Med rätt ritningar går processen snabbare och smidigare. Vi vet vad länsstyrelsen kräver och tar fram de ritningar som behövs.

Bygglovsritningar

För bygglov krävs skalenliga plan-, situations- och fasadritningar. Vi hjälper dig med samtliga.

Ritningsgranskning

Som oberoende part utvärderar vi ritningsförslag utifrån dig och din gårds förutsättningar och behov, utan hänsyn till vem som levererar vad.

Kontakta din byggrådgivare redan idag.

Här finns tjänsten

Ritningar
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten