Ritningar

En utomstående part kan se det som du själv inte ser. Att få en objektiv granskning innan du sätter i gång kan spara både tid, pengar och onödigt merarbete i framtiden. Vi erbjuder självklart ritningsunderlag till lantbrukets och landsbygdsföretagets alla byggprojekt. Oavsett om det gäller nyproduktion eller ombyggnation hjälper vi dig att titta på flöden, volymer och att föreskrifter är rätt tolkade.

Planlösningar

Vi ritar planlösningar för bästa funktion utifrån dig och din gårds förutsättningar – med fokus på bra djurmiljö, bra arbetsmiljö och för effektiv produktion.

Förprövningsritningar

Med rätt ritningar går processen snabbare och smidigare. Vi vet vad länsstyrelsen kräver och tar fram de ritningar som behövs.

Bygglovsritningar

För bygglov krävs skalenliga plan-, situations- och fasadritningar. Vi hjälper dig med samtliga.

Ritningsgranskning

Som oberoende part utvärderar vi ritningsförslag utifrån dig och din gårds förutsättningar och behov, utan hänsyn till vem som levererar vad.