Övriga byggtjänster

Greppa näringen – Byggplanering

Inom Greppa Näringen finns möjlighet till kostnadsfri byggrådgivning vid nybyggnation eller om- eller tillbyggnation. I rådgivningen ingår ett gårdsbesök. Där går vi igenom gårdens förutsättningar att minska miljöpåverkan genom bra val vid byggnationen eller förändringar i stallmiljön.

Greppa näringen – Stallmiljöundersökning

Stallmiljöundersökningen är kostnadsfri rådgivning inom Greppa näringen. Vid en stallmiljöundersökning görs mätningar i stallet för att undersöka vilka åtgärder som kan göras för att förbättra djurens närmiljö. Bland annat görs mätningar på ventilation, belysning, ljudnivå och ammoniakhalt. Även luftrörelserna i byggnaden studeras för att exempelvis kontrollera att kulvertventilationen fungerar korrekt.

Byggkurser

Vi erbjuder kurser inom bygg som rör alla djurslag och även för andra byggnader, till exempel småskalig livsmedelsproduktion. Andra kurser tar upp specifika områden som byggnadsplanering, ventilering av stallar och upphandling.

Försäkringsärenden

Dina byggnader och inventarier värderas och vi gör kostnadsberäkningar, exempelvis för återuppbyggnad efter brand.

 

Kontakta din byggrådgivare för mer information redan idag.

Här finns tjänsten

Övriga byggtjänster
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten