Myndighetskontakt

Har du tänkt bygga men är osäker på vad som krävs? Har du fukt eller dålig luft i stallet? Har din verksamhet rätt tillstånd för förändringen? Förprövning, miljökonsekvensbeskrivning, vattenhantering? Kraven kan vara tillsynes oändliga och tillstånd och ansökningar är en del av en byggprocess. Kontakta en byggrådgivare från Hushållningssällskapet.

Vi hjälper dig med myndighetskontakten och guidar dig igenom tillståndsprocessen utifrån dig och din gårds förutsättningar, innan det definitiva byggnationsbeslutet.

Förprövning

Vi arbetar fram ritningar baserad på dina förutsättningar, gör efterfrågade mätningar, fyller i nödvändiga handlingar och sköter kontakten med länsstyrelsen.

Ventilationsberäkning

Med mätutrustning analyseras stallets luftkvalité. Stallets luftflöde och fläktkapacitet mäts och dokumenteras. En utförligare stallmiljöanalys kan genomföras i samarbete med Greppa näringen.

Bygglov

Vi ansvarar för ritningsunderlag, att handlingar är korrekt ifyllda och hjälper till vid alla nödvändiga myndighetskontakter.

Arbetsmiljöplan

Tillsammans med dig utarbetar vi en arbetsmiljöplan för ditt projekt, då detta är byggherrens ansvar och ett krav under en byggprocess.

Miljökonsekvensbeskrivning

Står du inför en omfattande expansion så erbjuder vi, tillsammans med våra miljörådgivare, hjälp med att utföra en miljökonsekvensbeskrivning.

Tillstånd

Vi vet vilka tillstånd just du behöver och arbetar fram de som är nödvändiga, till exempel godkännande av livsmedelslokal, §16-tillstånd, anmälan om miljöfarlig verksamhet eller ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, inklusive MKB.

Kontakta din byggrådgivare redan idag.

Här finns tjänsten

Myndighetskontakt
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten