Förprövning & tillstånd

Ibland är kraven till synes oändliga. Förprövning, miljökonsekvensbeskrivning och vattenhantering är några av begreppen du behöver känna till. Vi hjälper dig med myndighetskontakterna och guidar dig igenom tillståndsprocessen utifrån din gårds förutsättningar innan det definitiva byggnationsbeslutet.

Förprövning

Vi arbetar fram ritningar baserad på dina förutsättningar, gör efterfrågade mätningar, fyller i nödvändiga handlingar och sköter kontakten med länsstyrelsen.

Bygglov

Vi ansvarar för ritningsunderlag, att handlingar är korrekt ifyllda och hjälper till vid alla nödvändiga myndighetskontakter.

Arbetsmiljöplan

Tillsammans med dig utarbetar vi en arbetsmiljöplan för ditt projekt, då detta är byggherrens ansvar och ett krav under en byggprocess.

MKB

Står du inför en omfattande expansion så erbjuder vi, tillsammans med våra miljörådgivare, hjälp med att utföra en MKB, miljökonsekvensbeskrivning.

Tillstånd

Vi vet vilka tillstånd just du behöver och arbetar fram de som är nödvändiga, till exempel godkännande av livsmedelslokal, §16-tillstånd, anmälan om miljöfarlig verksamhet eller ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, inklusive MKB.

Ventilationsberäkning

Med mätutrustning analyseras stallets luftkvalité. Stallets luftflöde och fläktkapacitet mäts och dokumenteras. En utförligare stallmiljöanalys kan genomföras i samarbete med Greppa näringen.