Byggledning

Att bibehålla produktionsnivåer i den dagliga driften och samtidigt säkerställa korrekt byggledning är slitsamt. Hushållningssällskapets byggrådgivare håller i byggledningen under hela byggprocessen. Du kan känna dig trygg med att byggnationen löper på enligt beställning samt att gårdens drift löper på före, under och efter byggnationen.

Beställarens ombud

För att frigöra tid från dig som kund, agerar vi ofta som beställarens ombud och sköter kontakterna med de olika entreprenörerna under byggtiden.

Tidsplanering

I samråd med entreprenör och beställare upprättar vi en realistisk tidplan för entreprenaden och ser till att den följs upp – och följs.

Samordning

Vi kontrollerar att alla handlingar och tillstånd som behövs innan byggstart finns. En stor del av samordningen sker genom att vi granskar alla ritningar från de inblandade parterna och ser att de stämmer överens med varandra. Tillsammans med dig håller vi även koll på gårdens drift, minimerar störningar från bygget och planerar för drift utifrån de nya förutsättningarna.

Byggmöten

En lyckad entreprenad kräver mycket utbyte av information mellan de inblandade parterna. Vi leder byggmöten enligt uppgjorda dagordningar och för protokoll över vad som sägs och beslutas. Uppföljning av vad som sagts på tidigare möten är av största vikt för ett lyckat slutresultat.