Byggledning

Har du fullt upp med den dagliga produktionen? Hur går den löpande driften om du byggleder själv? Att bibehålla produktionsnivåer i den dagliga driften och samtidigt säkerställa korrekt byggledning tilltalar många men att hinna detta själv är slitsamt. Hushållningssällskapets byggrådgivare hjälper dig med byggledningen under hela byggprocessen så att du kan känna dig trygg att byggnationen löper på enligt beställning samt att gårdens drift löper på före, under och efter byggnationen.

Tidsplanering

I samråd med entreprenör och beställare upprättar vi en realistisk tidplan för entreprenaden och ser till att den följs upp – och följs.

Samordning

Vi kontrollerar att alla handlingar och tillstånd som behövs innan byggstart finns. En stor del av samordningen sker genom att vi granskar alla ritningar från de olika inblandade parterna och ser att de stämmer överens med varandra. Tillsammans med dig som kund håller vi även koll på gårdens drift, minimerar störningar från bygget och planerar för drift utifrån de nya förutsättningarna.

Byggmöten

En lyckad entreprenad kräver mycket utbyte av information mellan de inblandade parterna. Vi leder byggmöten enligt uppgjorda dagordningar och för protokoll över vad som sägs och beslutas. Uppföljning av vad som sagts på tidigare möten är av största vikt för ett lyckat slutresultat.

Beställarens ombud

För att frigöra tid från dig som kund, agerar vi ofta som beställarens ombud och sköter kontakterna med de olika entreprenörerna under byggtiden.

Kontakta din byggrådgivare redan idag.

Här finns tjänsten

Byggledning
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten