Besiktning

Är byggprocessen slut när entreprenören är färdig? Är resultatet som parterna avtalat? Vad finns det för garantier? Efter en byggnation läggs fokus på att maximera den primära produktionen och saker slits och går sönder. Men vad är normalt slitage och vad kan bero på felaktigt utförande? Hushållningssällskapets byggrådgivare ser till att besiktningar utförs och protokollförs samt följs upp innan entreprenadens garantitid löper ut.

Förbesiktning

Sker normalt under byggtiden, för att få en tidig bedömning av ett visst arbete, leverans eller utförande och för att minimera antalet fel och förbättra kvalitén eller projektplaneringen. Förbesiktning sker också av arbeten som inte kan bedömas senare under bygget.

Slutbesiktning

Utgångspunkten är alltid att du ska få det som avtalats. Besiktning av olika slag är både din leveranskontroll och entreprenörens kvitto. Vi kallar berörda parter, går igenom handlingar, gör en besiktning på plats, bedömer eventuella fel och skriver ett utlåtande – ett protokoll med sammanställning av entreprenaden och följder av besiktningen. Slutbesiktningen sker vid ett övertagande av färdig entreprenad. Kontraktstid avslutas och ansvaret för byggnationen övergår från entreprenör till beställare. Den är också ett kvitto på hur entreprenaden har utförts, att den är utförd fackmannamässigt och enligt entreprenadhandlingarna. Garantitider för entreprenaden börjar gälla här.

Garantibesiktning

Utförs innan garantitid gått ut, för att undersöka vilka fel och brister som uppkommit, eller visat sig, under garantitiden och kan belasta den som utfört entreprenaden.

Övriga besiktningar

Vi utför även kompletterande och särskilda besiktningar samt efterbesiktningar för att kontrollera funktion, prestanda, underhållsnivå med mera och för att säkerställa att fel är avhjälpta.

Kontakta din byggrådgivare redan idag.

Här finns tjänsten

Besiktning
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten