Vandringsturism

Att utveckla vandringsturismen inom en destination, stor eller liten, förutsätter att många olika parter kan samverka och förstå sitt ansvar; markägare, ledansvariga och turistföretag. När den offentliga, den privata och den ideella sektorn samverkar ger det ett gott resultat. De olika ansvarsområdena bör styras upp med avtal mellan parterna.

För att bli en vandringsdestination krävs många olika vandringsleder. Hushållningssällskapet har utvecklat en metod med kvalitetssäkring av vandringsleder. Vi erbjuder destinationer rådgivning och processledning för att lyckas i denna process.

Utveckla en ny vandringsled för vandringsturism och friluftsliv
Vill du anlägga en ny vandringsled? Hushållningssällskapet kan hjälpa till med hela eller delar av processen. Det innebär förstudier med markägarkontakter, söka projektmedel, avtalsskrivning, söka tillstånd, göra skyltar, upprätta skötselplaner etc. Vi åtar oss inte det praktiska arbetet i fält, men allt det andra.

Kurs om vandringsturism
Vi erbjuder en kursdag om vandringsturism med ett inledande föreläsning om vad som krävs för att utveckla vandringsturism på en destination. Därefter gemensamma samtal om hur man bör arbeta för att komma igång med vandringsturism i er destination.

Företagsutveckling – vandringsturism
Inom vandringsturismen finns det många olika produkttyper. Hushållningssällskapet erbjuder rådgivning till boendeanläggningar och andra turistföretag som vill utveckla vandringspaket och vandringsprodukter för olika målgrupper.

Kontakta ditt närmaste Hushållningssällskap för att utveckla dig själv och ditt företag!

Här finns tjänsten

Vandringsturism
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten