Destinationsutveckling

Lyckad destinationsutveckling är avhängigt ett gott ledarskap och vilja till förnyelse. Detta i en miljö som ofta har många olika viljor och ibland motverkande intressen.

Att leda och vara drivande i utvecklingen av ett kluster av intressenter som har skiftande intressen i destinationens utveckling ställer många gånger stora krav på ledarskap, analys och strategisk förmåga.

Vi erbjuder därför kvalificerad processledning och rådgivning i ert destinationsutvecklingsarbete.

Välkommen att kontakta oss!

Här finns tjänsten

Destinationsutveckling
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten