Vallodling

Vi kan vallodling och vi förstår vilka krav djuren har på fodret.

  • Vi kan sätta in vallen och andra fodergrödor på rätt plats i gårdens växtodling för att få bästa kvalitet och kvantitet till djuren.
  • Vi vet hur en bra växtföljd skapas och hur man på bästa sätt tar till vara stallgödseln.
  • Vi kan hela kedjan från att designa en vallfröblandning helt efter dina behov till att skapa en genomtänkt skördestrategi som säkrar djurens krav på hälsosamt och näringsriktigt foder i tillräcklig mängd.
  • Vi förstår beställningen från ladugården och dina förutsättningar i växtodlingen och hjälper dig till bästa ekonomi i växtodlingen och foderförsörjningen.
  • Vi hjälper dig hitta ett bra sätt att dokumentera foderproduktionen, för uppföljning, för kontrollerna och för säkerhetens skull.

Välkommen att kontakta din närmaste växtodlingsrådgivare!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.