Prenumerera på våra rådgivarbrev

Följ utvecklingen inom lantbruket du också. Vi ger dig oberoende råd som gör att du som växtodlare kan förbättra din odlingsekonomi. Vårt samarbete inom Hushållningssällskapen och vår lokala kännedom gör att du får träffsäkra råd. Vår erfarenhet och många odlingsförsök ger dig värdefull kunskap. Prenumerera på våra brev, de skrivs av Hushållningssällskapets HIR-rådgivare och sammanfattar nyheter och innehåller konkreta råd till dig som lantbrukare. Alla våra brev hittar du som prenumerant på Mina Sidor.

Hushållningssällskapet Östergötland erbjuder följande brevtjänster:

Brevpaket: Rådgivarbrev, Vallbrev*, EKO-brev**, Telefonrådgivning, Maskinkostnadshandbok (maj), förkalkyler växtodling (nov), databas med samtliga brev som du når via Mina sidor.

Rådgivarbrev:  Ca 45 Rådgivarbrev/år, Telefonrådgivning, databas med samtliga brev som du når via Mina sidor.
Som lantbrukare får du allt du behöver för att följa med i dagens moderna jordbruk.

Vallbrev *: Ca 20 Vallbrev/år, Telefonrådgivning, Databas med samtliga brev som du når via Mina sidor.

EKO-brev **:  Ca 35 EKO-brev/år, telefonrådgivning, databas med samtliga brev som du når via Mina sidor.
Säsongsanpassade rådgivningsbrev speciellt anpassade till ekologiskt lantbruk. Breven håller dig uppdaterad om det mesta som berör dig och ditt lantbruk. De ges ut regelbundet och innehåller råd om odling, marknad och EU-regler, allt av betydelse för öppen växtodling och vall- och grovfoderproduktion i ekologisk odling.

HIR-marknadsbrev: Ca 40 marknadsbrev/år
För dig som vill få ett bra grepp om marknaden inom lantbruk. Kort, koncis och oberoende marknadsbevakning på onsdagar, cirka 40 brev per år. HIR Marknadsbrev ger dig en lättöverskådlig information av marknaden för spannmål, oljeväxter, gödsel, ränta, valuta och el.

Ekonomens mail: Ca 12 ekonomens mail/år
Här får du information om prisbildningen för spannmål, handelsgödsel, sojamjöl, el och drivmedel. Även mjölkmarknaden bevakas och avräkningspriser från en mängd mejeriföretag presenteras kontinuerligt. Intressanta räntenivåer  anges fortlöpande.  Erfarenheter från egen och pågående terminshandel på råvarubörser behandlas också.

*Vallbrev ingår i Brevpaket och Rådgivarbrev utan extra kostnad om intresse finns
**50 % rabatt på EKO-brev vid prenumeration på Brevpaket eller Rådgivarbrev

Brev Digital Via post
Rådgivarbrev Ja Ja
Vallbrev Ja Ja
Ekobrev Ja Ja
HIR-Marknadsbrev Ja Nej
Ekonomens mail Ja Nej

De digitala breven distribueras på eftermiddagen samma dag som de skrivs medan den fysiska versionen delas ut dagen efter. Genom ett samarbete med NTM Distribution skickas breven ut med morgontidningen och kommer prenumeranten tillgodo tidigt på morgonen.

(Med reservation för att detta gäller inom NTM Distributions distributionsområde)


Prenumeration
Kontakta Hushållningssällskapet, telefonnummer 013-35 53 00 eller e-post info.e@hushallningssallskapet.se

Du kan också beställ prenumeration i vår webbutik

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.