EKO-nollrutor

Vill du förbättra din gödslingsekonomi? Gödslar du för kråkorna? Vill du träffa rätt i protein? Vill du lära känna dina markers mineralisering?

Då är EKO-nollruta en tjänst för dig!

Vi mäter mineraliseringen i ogödslad ruta, vi mäter effekten av gödseln i det gödslade fältet och beräknar om det finns ett ytterligare behov för att nå kvalitétskraven. Resultatet kan sedan användas för en extragiva med snabbverkande gödsel till exempel rötrest, urin eller vinass. Dessutom kan gödslingstekniken utvärderas och erfarenhetsbanken byggs upp inför kommande gödslingar.

Skapa en nollruta:
Lägg ut en pressening, cirka 4*6 meter, eller stäng av ramp eller liknande över en lika stor ruta inför vårgödslingen. Markera ut med käppar.

Pris per ruta: 1 000 kr, förslagsvis i de grödor som skall gå till avsalu.

Anmäl ditt intresse för deltagande god tid innan första gödslingen

Olle Åkesson, 0511-248 38
olle.akesson@hushallningssallskapet.se

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.