Potatisrådgivning

potatis2

Vi erbjuder dig som potatisodlare en tjänst med specialkompetens för att optimera potatisodlingens kvalitet och ekonomi. Vi har kompetens inom både produktion och marknad.

Rådgivning bedrivs på konsultbasis i individuell form och/ eller i grupp

Uppdragen utförs efter ett överenskommet program och täcker in odlingsplanering, utsädesfrågor, växtnäring, ombesörjning av jordprovtagning, växtskydd, skörd, lagring, hantering, uppföljning, med mera. En mycket central fråga är kvalitetsaspekten på skörden. Information distribueras löpande via mail, brev, telefonsupport etc.

Vi medverkar i olika utvecklings och forskningsprojekt som berör potatis och håller oss därmed på framkant med ny kunskap. Vi arbetar dessutom med att främja konsumtion av svensk potatis inom landet genom information, PR och mässor.

Är du intresserad av potatisrådgivning
– ring någon av våra rådgivare

Kristine Ivarsson, 0511-248 46
kristine.ivarsson@hushallningssallskapet.se

Oskar Gustafsson, 0511-248 39
oskar.gustafsson@hushallningssallskapet.se

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.