N-sensor i Nollrutor

N-sensor i Nollrutor

 

Anlita Hushållningssällskapet för mätning och råd! 

En nollruta är en ogödslad ruta där växtens utveckling är ett ”betyg” på markens bördighet. Genom att mäta växtligheten med N-sensorskanning fås ett mått på upptaget kväve i kg/ha. Därefter kan vi räkna fram mellanskillnaden upp till förväntad skörd som ett bra gödslingsråd. 

Bästa sättet att bestämma gödsling i höstvete och maltkorn!

  • Du ser effekt av förfrukter och stallgödsel!
  • Du kan anpassa kvävegivan till årsmånen
  • Du får bra beslutslutunderlag för att optimera skörd och proteinhalt
  • Mätningen ger också bästa kalibrering för variabel giva för N-sensorspridning och tilldelningsfil i Cropsat.
  • Ingår! Utvärdering av mätningen och gödslingsråd till fälten (medelgiva).
  • Köp till: Framtagning av tilldelningsfil utifrån Cropsat (förutsätter tillgängliga bilder för fältet).

 

 

nollrutor

Figur 1. Cropsat karta med exempel på hur N-givan kan varieras.

Du måste vid startgivan och huvudgivan lämna en ruta om minst 4×5 meter helt ogödslad. För kastspridare måste marken täckas med en presenning. Välj platsen väl för att bäst representera fältet. Märk ut rutan med käppar. Märk ut på karta (tex Eniro:s) som skickas till Hushållningssällskapet.

Pris: Första rutan i resp. gröda kostar 3500 kr+moms. Tillkommande rutor 750kr/st. Vi rekommenderar 3 till 5 rutor per gröda för att fånga olika förfrukter, bestånd och jordar.

Pris HIR-kunder : Första rutan i resp. gröda kostar 2500 kr+moms. Tillkommande rutor 400kr/st.

Beställ genom att fylla i formuläret här nedan;
eller ring 0521-72 55 00, 0521-72 55 22 eller din rådgivare,
Hushållningssällskapet Väst

Begränsad kapacitet så först till kvarn gäller.

  • N-sensor i nollrutor

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.